Er det godt for miljøet at leje firmatelefonerne?

I en tid hvor klima og miljø er højt på dagsordenen, er det vigtigt at virksomheder tænker over deres miljøpåvirkning. En af måderne, hvorpå virksomheder kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid, er ved at leje deres firmatelefoner i stedet for at købe dem.

Når virksomheder lejer deres telefoner, så bliver de ofte skiftet ud efter et par år, når lejeperioden udløber. Disse telefoner kan derefter blive videregivet til andre, der kan få gavn af dem. Dette betyder, at der produceres færre nye telefoner, og dermed mindskes den miljøbelastning, som er forbundet med produktionen af nye elektroniske enheder.

Det er værd at nævne, at produktionen af elektroniske enheder er en af de største kilder til forurening og ressourceforbrug i verden. For at producere en smartphone skal der bruges en række sjældne jordarter og metaller, som er vanskelige at udvinde og behandle. Derudover kræver produktionen af telefoner en betydelig mængde energi og vand.

Ved at leje sine firmatelefoner, bidrager virksomheder til at mindske behovet for at producere nye telefoner, og dermed reduceres den negative påvirkning på miljøet. Når telefonerne ikke længere er i brug, vil de blive indsamlet og sendt videre til et genbrugsanlæg, hvor de kan blive genanvendt til nye produkter.

En anden fordel ved at leje sine firmatelefoner er, at det giver virksomhederne mulighed for at vælge mere miljøvenlige telefoner. Ved at samarbejde med en udbyder af firmatelefoner, kan virksomhederne vælge telefoner, som er mere energieffektive og mindre belastende for miljøet.

Derudover kan virksomheder også vælge telefoner, som er designet til at have en længere levetid og er nemmere at reparere, hvilket igen kan medvirke til at mindske det samlede ressourceforbrug.

Ved at vælge at leje sine firmatelefoner, viser virksomheden også et miljøbevidst engagement, som kan have en positiv effekt på både kunder og medarbejdere. Det kan hjælpe med at øge virksomhedens troværdighed og styrke dens omdømme i forhold til miljøbevidsthed og bæredygtighed.

I sidste ende kan leje af firmatelefoner medvirke til at mindske den samlede mængde af elektronisk affald, som produceres hvert år. Elektronisk affald indeholder ofte farlige stoffer, som kan skade både mennesker og miljø, hvis de ikke bortskaffes korrekt.

Ønsker du at høre mere?

Vil du høre mere om TaaS, eller have hjælp til at regne på, om det kan betale sig for dig og din virksomhed, så udfyld felterne her – send – og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.

Virksomhedsform

Vi har desværre ikke en ydelse der passer til enkeltmandsvirksomheder

Vi står altid klar til at hjælpe

Er du interesseret I at høre mere om et TaaS-lejeaftale, eller har du uafklarede spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.
Det er selvfølgelig uforpligtende.

Henrik Hviid

Partner & Co. founder

Telefon: 30 48 29 45
Mail: hhv@taas.dk

Leif Garne

Partner & Co. founder

Telefon: 50 74 00 00
Mail: lg@taas.dk

Jan Risberg

Partner & Co. founder

Telefon: 52 70 00 00
Mail: jr@taas.dk

Ring til os på 50 74 00 00

TaaS ApS
Tronholmen 3
8960 Randers SØ

CVR: 34 45 27 25